یادبود پلتفرم ترحیم مجازی

دلایل مختلفی ممکن است باعث شود که افراد نتوانند یک مراسم یادبود برای درگذشتگان خود برگزار کنند. پیشتر دوری و مسافت رایج‌ترین ترین دلیل آن بوده است و امروز همه‌گیری کووید 19. هرچه باشد به نظر می‌رسد که وجود یک مراسم یادبود و لمس احساس همدردی آشنایان در کاهش اندوه بازماندگان به شدت تاثیرگذار است. در حال حاضر، بسیاری از دولت‌ها در سرتاسر جهان برای جلوگیری از اجتماعات غیرضروری قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده‌اند. خیلی از افراد هم به شکل خودخواسته از اجتماعات دوری می‌کنند. طبق نظر متخصصین سلامت روان، در شرایطی که برگزاری مراسم یادبود مثل گذشته ممکن نیست، یادبودهای مجازی می‌توانند تا حد زیادی باعث تسکین خاطر بازماندگان شوند. در سامانه یادبود امکان برگزاری مراسم یادبود مجازی فراهم شده است. یادبود به عنوان سامانه‌ی برگزارکننده آنلاین و غیرحضوری برنامه‌های ترحیم، محصولی از تیم توسعه‌ی نرم‌افزار اعتماد رایافضا است. امید است که با استفاده از خدمات این سامانه بتوان در شرایط فعلی گامی کوچک برای تسکین خاطر بازماندگان برداشت.

نمونه یادبود برگزار شده

راه‌های ارتباطی با یادبود