یادبودهای برگزار شده

شب اول حاج نورالله نوری‌وندی
 • شب اول حاج نورالله نوری‌وندی
شب هفتم عزیزمان
 • شب هفتم عزیزمان
چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی
 • چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی
دومین سالگرد آسمانی شدن حاج مصطفی برزین و یادبود مادر عزیزش حاجیه منصوره شریعتی
 • دومین سالگرد آسمانی شدن حاج مصطفی برزین و یادبود مادر عزیزش حاجیه منصوره شریعتی
بیستمین یادواره شهدای سروینه باغ ساری
 • بیستمین یادواره شهدای سروینه باغ ساری
سالگرد درگذشت مرحومه کربلایی فاطمه رجبی(والده گرامی آقایان رمضانی)
 • سالگرد درگذشت مرحومه کربلایی فاطمه رجبی(والده گرامی آقایان رمضانی)
چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی
 • چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی
مراسم یادبود مجازی درگذشت روحانی جلیل القدر مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید عبدالعلی هاشمی نسب
 • مراسم یادبود مجازی درگذشت روحانی جلیل القدر مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید عبدالعلی هاشمی نسب
مراسم یادبود مجازی مرحوم مغفور حاج حامد دیانی
 • مراسم یادبود مجازی مرحوم مغفور حاج حامد دیانی
مراسم یادبود درگذشت پرستار مدافع سلامت سید عباس سجادی
 • مراسم یادبود درگذشت پرستار مدافع سلامت سید عباس سجادی
اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم مغفور اکبر اصغرزاده همکار فرمانداری چایپاره (بخشداری حاجیلار)
 • اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم مغفور اکبر اصغرزاده همکار فرمانداری چایپاره (بخشداری حاجیلار)
اولین سالگرد عروج شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
 • اولین سالگرد عروج شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
اولین سالگرد مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی
 • اولین سالگرد مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی
هفتمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم جعفری مصادف با چهلمین روز درگذشت مادرشان، مرحومه حاجیه خانم فاطمه مومنی
 • هفتمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم جعفری مصادف با چهلمین روز درگذشت مادرشان، مرحومه حاجیه خانم فاطمه مومنی
مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
 • مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
 • مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
 • مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
 • اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
 • مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
 • سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
 • مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
 • هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
 • هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
 • سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی
 • یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی
شب اول حاج نورالله نوری‌وندی
 • شب اول حاج نورالله نوری‌وندی
شب هفتم عزیزمان
 • شب هفتم عزیزمان
چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی
 • چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی
دومین سالگرد آسمانی شدن حاج مصطفی برزین و یادبود مادر عزیزش حاجیه منصوره شریعتی
 • دومین سالگرد آسمانی شدن حاج مصطفی برزین و یادبود مادر عزیزش حاجیه منصوره شریعتی
بیستمین یادواره شهدای سروینه باغ ساری
 • بیستمین یادواره شهدای سروینه باغ ساری
سالگرد درگذشت مرحومه کربلایی فاطمه رجبی(والده گرامی آقایان رمضانی)
 • سالگرد درگذشت مرحومه کربلایی فاطمه رجبی(والده گرامی آقایان رمضانی)
چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی
 • چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی
مراسم یادبود مجازی درگذشت روحانی جلیل القدر مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید عبدالعلی هاشمی نسب
 • مراسم یادبود مجازی درگذشت روحانی جلیل القدر مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید عبدالعلی هاشمی نسب
مراسم یادبود مجازی مرحوم مغفور حاج حامد دیانی
 • مراسم یادبود مجازی مرحوم مغفور حاج حامد دیانی
مراسم یادبود درگذشت پرستار مدافع سلامت سید عباس سجادی
 • مراسم یادبود درگذشت پرستار مدافع سلامت سید عباس سجادی
اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم مغفور اکبر اصغرزاده همکار فرمانداری چایپاره (بخشداری حاجیلار)
 • اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم مغفور اکبر اصغرزاده همکار فرمانداری چایپاره (بخشداری حاجیلار)
اولین سالگرد عروج شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
 • اولین سالگرد عروج شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
اولین سالگرد مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی
 • اولین سالگرد مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی
هفتمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم جعفری مصادف با چهلمین روز درگذشت مادرشان، مرحومه حاجیه خانم فاطمه مومنی
 • هفتمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم جعفری مصادف با چهلمین روز درگذشت مادرشان، مرحومه حاجیه خانم فاطمه مومنی
مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
 • مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
 • مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
 • مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
 • اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
 • مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
 • سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
 • مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
 • هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
 • هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
 • سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی
 • یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی