یادبودهای برگزار شده

مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/1 برگزار شده است
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی

 • مراسم در تاریخ 1399/7/17 برگزار شده است
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا

 • مراسم در تاریخ 1399/7/7 برگزار شده است
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

 • مراسم در تاریخ 1399/5/28 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز

 • مراسم در تاریخ 1399/3/31 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
 • مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده

 • مراسم در تاریخ 1399/3/28 برگزار شده است
سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
 • سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان

 • مراسم در تاریخ 1399/3/24 برگزار شده است
مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
 • مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی

 • مراسم در تاریخ 1399/3/22 برگزار شده است
هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
 • هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر

 • مراسم در تاریخ 1399/3/16 برگزار شده است
هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
 • هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی

 • مراسم در تاریخ 1399/3/1 برگزار شده است
سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
 • سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

 • مراسم در تاریخ 1399/2/30 برگزار شده است
یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی
 • یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی

 • مراسم در تاریخ 1399/2/25 برگزار شده است
مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/1 برگزار شده است
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی

 • مراسم در تاریخ 1399/7/17 برگزار شده است
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا

 • مراسم در تاریخ 1399/7/7 برگزار شده است
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

 • مراسم در تاریخ 1399/5/28 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز

 • مراسم در تاریخ 1399/3/31 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده
 • مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده

 • مراسم در تاریخ 1399/3/28 برگزار شده است
سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان
 • سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان

 • مراسم در تاریخ 1399/3/24 برگزار شده است
مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی
 • مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی

 • مراسم در تاریخ 1399/3/22 برگزار شده است
هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر
 • هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر

 • مراسم در تاریخ 1399/3/16 برگزار شده است
هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی
 • هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی

 • مراسم در تاریخ 1399/3/1 برگزار شده است
سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی
 • سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

 • مراسم در تاریخ 1399/2/30 برگزار شده است
یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی
 • یادبود چهلمین غروب درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی

 • مراسم در تاریخ 1399/2/25 برگزار شده است