شهید سید منصور دیباجی

شهید سید منصور دیباجی

اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی

جانباز هشت سال دفاع مقدس، بسیجی ولایی و دلاور، پدری شجاع و مهربان و همسری استوار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
253 نفر

تعداد پیام ها
294 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,525,000 تومان