مرحومه پروانه میرزائی

مرحومه پروانه میرزائی

ختم و سومین روز درگذشت مرحومه پروانه میرزائی

مراسم یادبود ختم و سومین غروب آسمانی شدن همسری عزیز و مادری مهربان، دلسوز و دوست داشتنی، پروانه جان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
245 نفر

تعداد پیام ها
393 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,190,000 تومان