مصیب خسروآبادی

مصیب خسروآبادی

مراسم یادبود سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای مصیب خسروآبادی

مراسم سومین روز درگذشت مرحوم آقای مصیب خسروآبادی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
174 نفر

تعداد پیام ها
191 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
559,000 تومان