بانو پروین رضوانیان

بانو پروین رضوانیان

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن بانو پروین رضوانیان

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مادری مهربان و دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
195 نفر

تعداد پیام ها
420 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
485,000 تومان