سید محمدرضا صفویان

سید محمدرضا صفویان

مراسم یادبود درگذشت دکتر سید محمدرضا صفویان

به یاد آقای دکتر سید محمد رضا صفویان، همسری دلسوز، پدری مهربان، مدیری فرهیخته ، از مشاهیر و ارکان ایران زمین. دکتر صفویان عمر ارزشمند خود را وقف کار بی وقفه، آموزش و انتقال دانش برای نسل آینده و آبادانی ایران نمود. علی رغم اینکه دکتر صفویان دیگر در بین ما حضور ندارد، میراث و دستاوردهای بیشمارش برای جامعه مهندسین مشاور ایران همیشه باقی خواهد ماند. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. از طرف:همسر خانم شهلا دودانگه، فرزندان آقای مهندس سید محمد صفویان و آقای مهندس سید فرهاد صفویان و برادر آقای سید محمود صفویان و خانواده های داغدار صفویان، دودانگه، شریف، محمدیان، پورتقوا، محمد پور، غیاثی، رحمانی،رحیمی‌تبار، کبریت ساز توکلی، مشایخی، آقا کثیری، ربیعی، خداپرست و غیره

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
114 نفر

تعداد پیام ها
160 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,600,000 تومان