حاج علی قربانی

حاج علی قربانی

چهلمین روز درگذشت حاج علی قربانی

چهلمین غروب آسمانی شدن پدری مهربان و همسری دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
77 نفر

تعداد پیام ها
177 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
300,000 تومان