سید محمدعلی حسینی پاسندی

سید محمدعلی حسینی پاسندی

مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی

یادگار آیت الله حاج سید جعفر حسینی برمایی، قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان مازندران و وکیل پایه یک دادگستری

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
207 نفر

تعداد پیام ها
129 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
2,100,000 تومان