حاج مهدی سعیدمحمدی

حاج مهدی سعیدمحمدی

مراسم ترحیم مرحوم حاج مهدی سعیدمحمدی

خادم الحسین (ع) ، پدر شهید میثم سعیدمحمدی ، مبارز خستگی ناپذیر و یار شهید بهشتی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
274 نفر

تعداد پیام ها
176 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
500,000 تومان