زنده یاد سعید شمشاد

زنده یاد سعید شمشاد

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مرحوم زنده یاد سعید شمشاد

پدری مهربان و همسری فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
86 نفر

تعداد پیام ها
103 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
210,000 تومان