حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

مراسم چهلمین روز درگذشت حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت همسری فداکار و مادری مهربان حاجیه خانم نعیمه قزوان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
85 نفر

تعداد پیام ها
201 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
3,120,000 تومان