مرحوم سلطانعلی نبی پور

مرحوم سلطانعلی نبی پور

اولین سالگرد خاکسپاری مرحوم سلطانعلی نبی پور

مراسم یادبود اولین سالگرد خاکسپاری مرحوم سلطانعلی نبی پور (همسری مهربان و پدری دلسوز )

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
52 نفر

تعداد پیام ها
81 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,100,000 تومان