زنده یاد علیرضا فتحی‌پور

زنده یاد علیرضا فتحی‌پور

مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور

حافظ کل و قاری قرآن کریم، مدیر گروه علوم قرآنی رادیو قرآن، مجری کارشناس برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
367 نفر

تعداد پیام ها
245 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
2,592,000 تومان