علی اکبر عسگری پرور

علی اکبر عسگری پرور

به مناسبت مراسم سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای علی اکبر عسگری پرور

پدری خانواده دوست مردی مهربان و فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
125 نفر

تعداد پیام ها
229 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
500,000 تومان