مهندس مهدی نادری

مهندس مهدی نادری

هفتمین روز درگذشت مهندس مهدی نادری

فرزند آیت الله، فارغ التحصیل اولین دوره سمپاد، معلمی دلسوز و پدری مهربان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
150 نفر

تعداد پیام ها
59 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان