محمد کرامت

محمد کرامت

هفتمین روز در گذشت زنده یاد محمد کرامت

پدرم با موهای سپیدش، پاکی قدمش، صفای وجودش، سنگینی سکوتش، نجابت و مهربانیش و با زمزمه کلامش در جذبه محراب، گستره وسیع جنت بود و ما فقط پدر می خواندمیش..

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
25 نفر

تعداد پیام ها
24 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
0 تومان