سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

شهيد نوجوان، بسيجى دلاور، شيفته راه خدا، جان فداى دين خدا، محب رسول خدا و ائمه هدى، شهيد علیمحمد شريعتى. محل شهادت جزيره مجنون. تاريخ شهادت 1367/4/4

30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00

به مدت 3 ساعت


تعداد مهمانان: 133 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 340,000 تومان