بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

سالروز خاکسپاری بسیجی شهید علیمحمد شریعتی

شهيد نوجوان، بسيجى دلاور، شيفته راه خدا، جان فداى دين خدا، محب رسول خدا و ائمه هدى، شهيد علیمحمد شريعتى. محل شهادت جزيره مجنون. تاريخ شهادت 1367/4/4

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
3 نفر

تعداد پیام ها
45 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
340,000 تومان