هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی

سیده انسیه ساداتی

سیده انسیه ساداتی

یادبود درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز

01 خرداد 1399 ساعت 21:55

به مدت 2 ساعت


تعداد مهمانان: 60 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 30,000 تومان