سیده انسیه ساداتی

سیده انسیه ساداتی

هفتمین روز درگذشت سیده انسیه ساداتی

یادبود درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
60 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه
30,000 تومان