هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج حسین کلاگر

مرحوم حاج حسین کلاگر

مرحوم حاج حسین کلاگر

برادر مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد باقر شریعتی و عموی بزرگوار شهیدان ابوالقاسم و علیرضا کلاگر

16 خرداد 1399 ساعت 18:00

به مدت 2 ساعت


تعداد مهمانان: 102 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 80,000 تومان