استاد محمد علی کشاورز

استاد محمد علی کشاورز

مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز

سالار هنر ایران، بازیگر پیشگسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و خالق نقش‌هایی چون پدرسالار، دایی جان سرهنگ و محمد ابراهیم.

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
914 نفر

تعداد پیام ها
12 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
455,000 تومان