دکتر فریبرز غفاریان

دکتر فریبرز غفاریان

سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان

پدری دلسوز و همسری مهربان، استاد علم و اخلاق

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
59 نفر

تعداد پیام ها
0 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,230,000 تومان