سالگرد درگذشت دکتر فریبرز غفاریان

دکتر فریبرز غفاریان

دکتر فریبرز غفاریان

پدری دلسوز و همسری مهربان، استاد علم و اخلاق

24 خرداد 1399 ساعت 16:00

به مدت 3 ساعت


تعداد مهمانان: 419 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 1,230,000 تومان