حاج حامد دیانی

حاج حامد دیانی

مراسم یادبود مجازی مرحوم مغفور حاج حامد دیانی

معلم متعهد، مجاهد راه دانش و دانایی، مدیر مدبر و با اخلاق آموزش و پرورش ناحیه یک ساری

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
490 نفر

تعداد پیام ها
245 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
260,000 تومان