رعنا مقدم زاده

رعنا مقدم زاده

مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده

در سوگ رعنای عزیزمان نشسته ایم

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
161 نفر

تعداد پیام ها
0 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
810,000 تومان