مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی

مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی

چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم صدیقه جعفری باقر‌آبادی

مادری دلسوز و مهربان و حامی همسری فداکار و صبور و همراه بانویی معتقد و با ایمان و نجیب دستگیر نیازمندان و یاری رسان گرفتاران محب اهل بیت و دوست‌دار کربلا و امام حسین(ع) محرم اسرار و سنگ صبور خانواده و دوستان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
212 نفر

تعداد پیام ها
153 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
2,310,000 تومان