مرحومه کربلایی فاطمه رجبی

مرحومه کربلایی فاطمه رجبی

سالگرد درگذشت مرحومه کربلایی فاطمه رجبی(والده گرامی آقایان رمضانی)

مراسم سالگرد مادر مهربان؛مرحومه کربلایی فاطمه رجبی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
79 نفر

تعداد پیام ها
40 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
330,000 تومان