حاجیه خانم رقیه برزنونی

حاجیه خانم رقیه برزنونی

مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور

مادری دلسوز و مهربان و همسری صبور و فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
137 نفر

تعداد پیام ها
31 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
70,000 تومان