حاجیه خانم سیده بتول حسینی

حاجیه خانم سیده بتول حسینی

مراسم یادبود (چهلمین روز درگذشت) همسری مهربان ومادری دلسوز

همسر مکرمه جناب آقای حاج قاسم علی بابایی مادر ارجمند آقایان: حاج حمید،سعید وامین علی بابایی ودختران به سوگ نشسته اش

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
101 نفر

تعداد پیام ها
102 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان