مهندس فرخ طوسی

مهندس فرخ طوسی

مراسم یادبود (هفتمین روز درگذشت) همسر و پدر عزیزمان

مراسم یادبود (هفتمین روز درگذشت) همسر و پدر عزیزمان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
276 نفر

تعداد پیام ها
553 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,550,000 تومان