سعید پژوهش

سعید پژوهش

مراسم یادبود درگذشت مرحوم سعید پژوهش

همکار عزیزمان در حوزه‌ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
489 نفر

تعداد پیام ها
294 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
520,000 تومان