محسن شوش پور (محسنی)

محسن شوش پور (محسنی)

مراسم یادبود سومین روز درگذشت مرحوم محسن شوش پور (محسنی)

آسمانی شدن همسری مهربان، پدری دلسوز و معلمی نمونه

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
497 نفر

تعداد پیام ها
322 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
560,000 تومان