خانم پروین رضوانیان

خانم پروین رضوانیان

مراسم سومین روز درگذشت

مراسم سومین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
227 نفر

تعداد پیام ها
211 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
420,000 تومان