بانو زهره عجمی

بانو زهره عجمی

چهلمین روز در گذشت مرحومه بانو زهره عجمی

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن سرکار خانم زهره عجمی (مادری دلسوز و مهربان )

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
204 نفر

تعداد پیام ها
425 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,000,000 تومان