حاجیه خانم سیده نساء حسینی

حاجیه خانم سیده نساء حسینی

چهلمین روز در گذشت مرحومه حاجیه خانم سیده نساء حسینی

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن حاجیه خانم سیده نساء حسینی (همسر و مادری دلسوز و مهربان )

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
173 نفر

تعداد پیام ها
218 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
2,300,000 تومان