آقای عباس کوهی

آقای عباس کوهی

مجلس ترحیم زنده یاد عباس کوهی

مراسم ترحیم پدری مهربان و همکاری دلسوز جناب آقای عباس کوهی مدیرعامل انجمن کامیونداران خمینی شهر دبیر انجمن صنفی رانندگان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
285 نفر

تعداد پیام ها
219 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
740,000 تومان