مرحومه حاجیه خانم کبری احسانی نوش آبادی

مرحومه حاجیه خانم کبری احسانی نوش آبادی

مراسم یادبود هفتمین روز در گذشت مرحومه حاجیه خانم کبری احسانی نوش آبادی

مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت خادمه اهل بیت علیهم السلام مرحومه حاجیه خانم کبری احسانی نوش آبادی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
165 نفر

تعداد پیام ها
273 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان