yaadbood | Logo

یادبود . پلتفرم ترحیم مجازی

سامانه یادبود در اواخر زمستان سال 1398، به بهانه‌ی همه‌گیری ویروس کووید 19 و الزام به فاصله‌گذاری فیزیکی افراد، ایجاد شده است. هدف اصلی این سامانه این است که امکانات لازم را برای برگزاری یک مراسم یادبود مجازی فراهم کند. اگرچه ممکن است هیچ جایگزینی برای یک مراسم یادبود حضوری وجود نداشته باشد، با این حال ما در یادبود دات کام تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم که دست کم تا حد ممکن برای کاربران، تجربه‌ی نسبتا مشابهی ایجاد کنیم.

یادبودهای پیش رو
مراسم چهلمین روز درگذشت حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان
 • مراسم چهلمین روز درگذشت حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان
مراسم چهلمین روز درگذشت حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان
 • مراسم چهلمین روز درگذشت حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

یادبودهای برگزار شده
مراسم ترحیم مرحوم حاج مهدی سعیدمحمدی
 • مراسم ترحیم مرحوم حاج مهدی سعیدمحمدی
مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مرحوم زنده یاد سعید شمشاد
 • مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مرحوم زنده یاد سعید شمشاد
مراسم یادبود مجازی سالگرد درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی سالگرد درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
چهلمین روز درگذشت خانم پروانه میرزائی
 • چهلمین روز درگذشت خانم پروانه میرزائی
اولین سالگرد مادری مهربان و دلسوز
 • اولین سالگرد مادری مهربان و دلسوز
مراسم ترحیم مرحوم حاج مهدی سعیدمحمدی
 • مراسم ترحیم مرحوم حاج مهدی سعیدمحمدی
مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مرحوم زنده یاد سعید شمشاد
 • مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن مرحوم زنده یاد سعید شمشاد
مراسم یادبود مجازی سالگرد درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی سالگرد درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
چهلمین روز درگذشت خانم پروانه میرزائی
 • چهلمین روز درگذشت خانم پروانه میرزائی
اولین سالگرد مادری مهربان و دلسوز
 • اولین سالگرد مادری مهربان و دلسوز