yaadbood | Logo

یادبود . پلتفرم ترحیم مجازی

سامانه یادبود در اواخر زمستان سال 1398، به بهانه‌ی همه‌گیری ویروس کووید 19 و الزام به فاصله‌گذاری فیزیکی افراد، ایجاد شده است. هدف اصلی این سامانه این است که امکانات لازم را برای برگزاری یک مراسم یادبود مجازی فراهم کند. اگرچه ممکن است هیچ جایگزینی برای یک مراسم یادبود حضوری وجود نداشته باشد، با این حال ما در یادبود دات کام تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم که دست کم تا حد ممکن برای کاربران، تجربه‌ی نسبتا مشابهی ایجاد کنیم.

یادبودهای برگزار شده
مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه حاجیه خانم نعیمه قزوان
  • مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه حاجیه خانم نعیمه قزوان
مراسم یادبود درگذشت دکتر سید محمدرضا صفویان
  • مراسم یادبود درگذشت دکتر سید محمدرضا صفویان
مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن بانو پروین رضوانیان
  • مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن بانو پروین رضوانیان
ختم و سومین روز درگذشت مرحومه پروانه میرزائی
  • ختم و سومین روز درگذشت مرحومه پروانه میرزائی
مراسم یادبود سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای مصیب خسروآبادی
  • مراسم یادبود سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای مصیب خسروآبادی
مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه حاجیه خانم نعیمه قزوان
  • مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه حاجیه خانم نعیمه قزوان
مراسم یادبود درگذشت دکتر سید محمدرضا صفویان
  • مراسم یادبود درگذشت دکتر سید محمدرضا صفویان
مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن بانو پروین رضوانیان
  • مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن بانو پروین رضوانیان
ختم و سومین روز درگذشت مرحومه پروانه میرزائی
  • ختم و سومین روز درگذشت مرحومه پروانه میرزائی
مراسم یادبود سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای مصیب خسروآبادی
  • مراسم یادبود سومین روز درگذشت پدری مهربان و دلسوز آقای مصیب خسروآبادی