yaadbood | Logo

یادبود . پلتفرم ترحیم مجازی

سامانه یادبود در اواخر زمستان سال 1398، به بهانه‌ی همه‌گیری ویروس کووید 19 و الزام به فاصله‌گذاری فیزیکی افراد، ایجاد شده است. هدف اصلی این سامانه این است که امکانات لازم را برای برگزاری یک مراسم یادبود مجازی فراهم کند. اگرچه ممکن است هیچ جایگزینی برای یک مراسم یادبود حضوری وجود نداشته باشد، با این حال ما در یادبود دات کام تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم که دست کم تا حد ممکن برای کاربران، تجربه‌ی نسبتا مشابهی ایجاد کنیم.

یادبودهای برگزار شده
مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/1 برگزاری شده است
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی

 • مراسم در تاریخ 1399/7/17 برگزاری شده است
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا

 • مراسم در تاریخ 1399/7/7 برگزاری شده است
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

 • مراسم در تاریخ 1399/5/28 برگزاری شده است
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز

 • مراسم در تاریخ 1399/3/31 برگزاری شده است
مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور
 • مراسم هفتم ترحيم مرحومه رقيه برزنوني و يادبود شهيد والا مقام حسن عوض پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/1 برگزار شده است
مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی
 • مراسم یادبود سالگرد مرحوم مجید بادی

 • مراسم در تاریخ 1399/7/17 برگزار شده است
یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا
 • یادواره سی و سه شهید والامقام نیروگاه شهید سلیمی نکا

 • مراسم در تاریخ 1399/7/7 برگزار شده است
مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)
 • مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

 • مراسم در تاریخ 1399/5/28 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز
 • مراسم بزرگداشت استاد محمدعلی کشاورز

 • مراسم در تاریخ 1399/3/31 برگزار شده است