yaadbood | Logo

یادبود . پلتفرم ترحیم مجازی

سامانه یادبود در اواخر زمستان سال 1398، به بهانه‌ی همه‌گیری ویروس کووید 19 و الزام به فاصله‌گذاری فیزیکی افراد، ایجاد شده است. هدف اصلی این سامانه این است که امکانات لازم را برای برگزاری یک مراسم یادبود مجازی فراهم کند. اگرچه ممکن است هیچ جایگزینی برای یک مراسم یادبود حضوری وجود نداشته باشد، با این حال ما در یادبود دات کام تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم که دست کم تا حد ممکن برای کاربران، تجربه‌ی نسبتا مشابهی ایجاد کنیم.

یادبودهای برگزار شده
مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
 • مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای

 • مراسم در تاریخ 1399/9/1 برگزاری شده است
مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/29 برگزاری شده است
مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
 • مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار

 • مراسم در تاریخ 1399/8/26 برگزاری شده است
مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
 • مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی

 • مراسم در تاریخ 1399/8/23 برگزاری شده است
اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
 • اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی

 • مراسم در تاریخ 1399/8/19 برگزاری شده است
مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای
 • مراسم یادبود مجازی هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای

 • مراسم در تاریخ 1399/9/1 برگزار شده است
مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور
 • مراسم یادبود مجازی چهلمین روز درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور

 • مراسم در تاریخ 1399/8/29 برگزار شده است
مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار
 • مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار

 • مراسم در تاریخ 1399/8/26 برگزار شده است
مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی
 • مراسم بزرگداشت درگذشت مرحوم مغفور حاج سید محمدعلی حسینی پاسندی

 • مراسم در تاریخ 1399/8/23 برگزار شده است
اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی
 • اولین سالگرد عروج شهید سید منصور دیباجی

 • مراسم در تاریخ 1399/8/19 برگزار شده است